Gruppensex / GS

From BDSM- und Sex-Wörterbuch
Jump to navigation Jump to search
G.png

DE.png
DE - Gruppensex

Gruppensex wird ehr selten im BDSM angewendet, es handelt sich ehr um eine extreme Variante des Vanilla-Sex. Dabei handelt es sich nur um ein wildes Treiben von vier oder mehr Sexwilligen die mit festen Partner oder wechselnden Partner Geschlechtsverkehr haben. Dies passiert gleichzeitig. Von Gruppensex spricht man, wenn mehr als zwei Frauen dabei sind und das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in etwa ausgeglichen ist. Diese Form des Vergnügens wird oft von Paaren genutzt, die ihr Sexleben bereichern wollen. Dazu werden häufig Swingerclubs genutzt. In den letzten Jahren werden aber vermehrt auch private Gruppensex-Partys organisiert.

EN.png
EN - Group sex

Group sex is rarely used in BDSM, it is an extreme variant of vanilla sex. It is just a wild goings-on of four or more sex willing people who have sexual intercourse with fixed or changing partners. This happens simultaneously. One speaks of group sex when more than two women are involved and the relationship between men and women is roughly balanced. This form of pleasure is often used by couples who want to enrich their sex life. Swinger clubs are often used for this purpose. In recent years, however, private group sex parties have been increasingly organised.

FR.png
FR - Sexe en groupe

Le sexe en groupe est rarement utilisé en BDSM, c'est une variante extrême du sexe à la vanille. Il s'agit simplement d'une folie de quatre personnes ou plus qui ont des relations sexuelles avec des partenaires fixes ou changeants. Cela se produit simultanément. On parle de sexe de groupe lorsque plus de deux femmes sont impliquées et que la relation entre hommes et femmes est plus ou moins équilibrée. Cette forme de plaisir est souvent utilisée par les couples qui veulent enrichir leur vie sexuelle. Les clubs échangistes sont souvent utilisés à cette fin. Cependant, ces dernières années, de plus en plus de fêtes sexuelles en groupe privé ont été organisées.

ES.png
ES - Sexo en grupo

El sexo grupal es raramente usado en el BDSM, es una variante extrema del sexo de vainilla. Es sólo una aventura de cuatro o más personas dispuestas a tener relaciones sexuales con parejas fijas o que cambian de pareja. Esto sucede simultáneamente. Se habla de sexo grupal cuando hay más de dos mujeres involucradas y la relación entre hombres y mujeres está más o menos equilibrada. Esta forma de placer es a menudo utilizada por parejas que quieren enriquecer su vida sexual. Los clubes de intercambio de parejas se utilizan a menudo para este propósito. En los últimos años, sin embargo, se han organizado más y más fiestas de sexo en grupo privadas.

PRT.png
PRT - Sexo em grupo

O sexo em grupo é raramente utilizado em BDSM, é uma variante extrema do sexo de baunilha. Trata-se apenas de um caso selvagem de quatro ou mais pessoas com vontade sexual que têm relações sexuais com parceiros fixos ou que mudam de parceiro. Isto acontece em simultâneo. Fala-se de sexo em grupo quando estão envolvidas mais de duas mulheres e a relação entre homens e mulheres é mais ou menos equilibrada. Esta forma de prazer é frequentemente utilizada por casais que querem enriquecer a sua vida sexual. Os clubes de Swinger são frequentemente utilizados para este fim. Nos últimos anos, no entanto, têm sido organizadas cada vez mais festas sexuais de grupo privadas.

BR.png
BRA - Sexo em grupo

O sexo em grupo é raramente usado em BDSM, é uma variante extrema do sexo de baunilha. É apenas uma aventura selvagem de quatro ou mais pessoas com vontade sexual que têm relações sexuais com parceiros fixos ou que mudam de parceiro. Isto acontece simultaneamente. Fala-se de sexo em grupo quando mais de duas mulheres estão envolvidas e a relação entre homens e mulheres é mais ou menos equilibrada. Esta forma de prazer é freqüentemente usada por casais que querem enriquecer sua vida sexual. Os swinger clubs são freqüentemente utilizados para este fim. Nos últimos anos, no entanto, cada vez mais festas sexuais de grupos privados têm sido organizadas.

IT.png
IT - Sesso di gruppo

Il sesso di gruppo è raramente utilizzato nel BDSM, è una variante estrema del sesso alla vaniglia. Si tratta solo di quattro o più persone vogliose di sesso che hanno rapporti sessuali con partner fissi o che cambiano partner. Questo avviene contemporaneamente. Si parla di sesso di gruppo quando sono coinvolte più di due donne e il rapporto tra uomini e donne è grosso modo equilibrato. Questa forma di piacere è spesso usata dalle coppie che vogliono arricchire la loro vita sessuale. I club Swinger sono spesso utilizzati a questo scopo. Negli ultimi anni, tuttavia, sono state organizzate sempre più spesso feste private di sesso di gruppo.

NL.png
NL - Groepsseks

Groepsseks wordt zelden gebruikt in BDSM, het is een extreme variant van vanilleseks. Het is gewoon een wild gebeuren van vier of meer sekswillige mensen die geslachtsgemeenschap hebben met vaste partners of die van partner wisselen. Dit gebeurt tegelijkertijd. Men spreekt van groepsseks als er meer dan twee vrouwen bij betrokken zijn en de verhouding tussen mannen en vrouwen ruwweg in evenwicht is. Deze vorm van plezier wordt vaak gebruikt door koppels die hun seksleven willen verrijken. Swingerclubs worden hiervoor vaak gebruikt. De laatste jaren worden er echter steeds meer particuliere groepsexamens georganiseerd.

PL.png
PL - Seks grupowy

Seks grupowy jest rzadko używany w BDSM, jest to ekstremalny wariant seksu waniliowego. Jest to po prostu dzikie przejście czterech lub więcej chętnych do seksu osób, które mają stosunek seksualny ze stałymi partnerami lub zmieniających partnerów. To się dzieje jednocześnie. Mówi się o seksie grupowym, gdy w grę wchodzą więcej niż dwie kobiety, a relacje między mężczyznami i kobietami są mniej więcej zrównoważone. Ta forma przyjemności jest często wykorzystywana przez pary, które chcą wzbogacić swoje życie seksualne. Kluby swingerskie są często wykorzystywane do tego celu. W ostatnich latach organizuje się jednak coraz więcej prywatnych grupowych imprez seksualnych.

RUS.png
RUS - Групповой секс

Групповой секс редко используется в BDSM, это крайний вариант ванильного секса. Это просто дикий случай, когда четыре или более человека, желающих заняться сексом, вступают в половую связь с постоянными партнерами или меняют партнеров. Это происходит одновременно. Говорят о групповом сексе, когда в него вовлечено более двух женщин и отношения между мужчинами и женщинами примерно уравновешены. Этой формой удовольствия часто пользуются пары, которые хотят обогатить свою сексуальную жизнь. Для этого часто используются свингер-клубы. Однако в последние годы все чаще организуются частные групповые секс-вечеринки.

JPN.png
JPN - グループセックス

グループセックスはBDSMではほとんど使われず、バニラセックスの極端な亜種です。性欲のある4人以上の人が固定されたパートナーと性交渉をしたり、パートナーを変えたりしているだけの乱暴な付き合い方です。これは同時に起こります。一人は女性が二人以上絡んだ時のグループセックスを話し、男女の関係は大まかにバランスが取れている。このような快楽の形は、セックスライフを充実させたいというカップルによく利用されています。スウィンガークラブはこのような目的で利用されることが多いです。しかし近年では、プライベートなグループセックスパーティーが開催されることも増えてきています。

CHN.png
CHN - 群体性

群交在BDSM中很少使用,它是香草性爱的极端变种。就是四个或四个以上的性意愿者与固定的伴侣或更换伴侣发生性关系的疯狂行为。这种情况同时发生。当有两个以上的女性参与,且男女关系大致平衡时,就会讲到群体性。这种形式的快感经常被那些想要丰富性生活的夫妻所采用。荡妇俱乐部经常被用于这个目的。然而,近年来,越来越多的私人团体性派对被组织起来。

Buch.png
Literatur-Tipps / Tips for literature

Weblink.png
Weblinks

Camera.png
Bild / Image

Category.png
Kategorie / Category