Hetero / Heterosexuell

From BDSM- und Sex-Wörterbuch
Jump to navigation Jump to search
H.png

DE.png
DE - Hetero / Heterosexuell

Die sexuelle Orientierung ist ausschließlich auf Personen des anderen Geschlechts gerichtet.

Heterosexuell sind Menschen, die sich sexuell zu Menschen des/eines anderen Geschlechts hingezogen fühlen. Diese sexuelle Orientierung gilt als Norm in unserer Gesellschaft.

EN.png
EN - Hetero / Heterosexual

Sexual orientation is directed exclusively at persons of the opposite sex.

Heterosexuals are people who are sexually attracted to people of the opposite sex. This sexual orientation is considered the norm in our society.

FR.png
FR - Hétéro / Hétérosexuel

L'orientation sexuelle s'adresse exclusivement aux personnes du sexe opposé.

Les hétérosexuels sont des personnes qui sont sexuellement attirées par des personnes du sexe opposé. Cette orientation sexuelle est considérée comme la norme dans notre société.

ES.png
ES - Hetero / Heterosexual

La orientación sexual se dirige exclusivamente a personas del sexo opuesto.

Los heterosexuales son personas que se sienten sexualmente atraídas por personas del sexo opuesto. Esta orientación sexual se considera la norma en nuestra sociedad.

PRT.png
PRT - Hetero / Heterossexual

A orientação sexual é dirigida exclusivamente a pessoas do sexo oposto.

Os heterossexuais são pessoas que se sentem sexualmente atraídas por pessoas do sexo oposto. Esta orientação sexual é considerada a norma na nossa sociedade.

BR.png
BRA - Hetero / Heterossexual

A orientação sexual é dirigida exclusivamente a pessoas do sexo oposto.

Os heterossexuais são pessoas que se sentem sexualmente atraídas por pessoas do sexo oposto. Esta orientação sexual é considerada a norma em nossa sociedade.

IT.png
IT - Etero / Eterosessuale

L'orientamento sessuale si rivolge esclusivamente a persone di sesso opposto.

Gli eterosessuali sono persone che sono sessualmente attratte da persone del sesso opposto. Questo orientamento sessuale è considerato la norma nella nostra società.

NL.png
NL - Hetero / Heteroseksueel

Seksuele geaardheid is uitsluitend gericht op personen van het andere geslacht.

Heteroseksuelen zijn mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht. Deze seksuele geaardheid wordt beschouwd als de norm in onze samenleving.

PL.png
PL - Hetero / Heteroseksualista

Orientacja seksualna jest skierowana wyłącznie do osób płci przeciwnej.

Heteroseksualiści to osoby, które są seksualnie przyciągane do osób płci przeciwnej. Ta orientacja seksualna jest uważana za normę w naszym społeczeństwie.

RUS.png
RUS - Гетеро / Гетеросексуал

Сексуальная ориентация направлена исключительно на лиц противоположного пола.

Гетеросексуалы - это люди, которых сексуально привлекают люди противоположного пола. Эта сексуальная ориентация считается нормой в нашем обществе.

JPN.png
JPN - 異性愛者/異性愛者

性的指向は、排他的に異性の人に向けられています。

異性愛者とは、異性の人に性的な魅力を感じる人のことです。この性的指向は、私たちの社会では当たり前のこととされています。

CHN.png
CHN - 异性/异性

性取向只针对异性。

异性恋者是指对异性有性吸引力的人。这种性取向被认为是我们社会的常态。

Buch.png
Literatur-Tipps / Tips for literature

Weblink.png
Weblinks

Camera.png
Bild / Image

Category.png
Kategorie / Category